Csatlakozás
Küldjön kérést a Telegram
hu en ru

Adatvédelmi szabályzat

Általános rendelkezések

1.1. E szabályok irányadók a Látogató/Felhasználó/Ügyfél és a Szolgáltató közötti kapcsolatokra.

1.2. A Szolgáltató az általa kínált szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, valamint a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos egyéb információkat a webhelyén köteles feltüntetni. A módosításokat, beleértve a webhelyen kínált szolgáltatásokra és azok költségeire vonatkozó információk módosítását, a Szolgáltató egyoldalúan, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül hajtja végre. Az információ mindaddig érvényes, amíg a Szolgáltató a vonatkozó módosításokat végre nem hajtotta, kivéve, ha a Szolgáltató ettől eltérő feltételeket határoz meg.

1.3. Azzal, hogy az Ügyfél elküldi a jelentkezését a webhelyen meghatározott eljárás szerint, teljes körű és feltétel nélküli beleegyezését adja, valamint elfogadja ezeket a szabályokat.

Használati feltételek

2.1. A webhely látogatója az a személy, akinek a webhely látogatása során nem áll szándékában jelentkezést leadni.

2.2. A Felhasználó az a webhelylátogató, aki elfogadja a jelen Szerződés feltételeit, és a webhelyen keresztül jelentkezést kíván leadni.

2.3. Az Ügyfél az a Felhasználó, aki jelentkezést ad le a webhelyen keresztül.

2.5. A Webhely a Szolgáltató tulajdonában lévő és a https://gaminatorinsecret.com/hu internetes címen található webhely, ahol a szolgáltatások rendelkezésre állnak.

2.6. A Szolgáltatások a Szolgáltató által nyújtott információs szolgáltatások, amelyek a webhelyen történő jelentkezésen keresztül elérhetők.

2.7. A Jelentkezés a webhelyen kiválasztott szolgáltatás igénybevételére irányuló, megfelelően kitöltött kérelem az Ügyfél részéről.

Személyes adatok védelme

3.1. Azzal, hogy az Ügyfél megadja a személyes adatait, amikor a jelentkezési lapját elküldi a webhelyen keresztül, felhatalmazza a Szolgáltatót arra, hogy az az ő személyes adatait a 2006.07.27-től hatályos, „Személyes adatokról szóló” 152. orosz szövetségi törvény szerint különböző módokon kezelje és használja fel a jelen Szerződésben meghatározott célokra.

3.2. A Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait a következő célokra használja fel:

  • az Ügyfél jelentkezésének elvégzése a webhelyen;
  • vevői visszajelzés.

3.3. A Szolgáltató által kért személyes adatok:

  • Ügyfél telefonszáma;
  • Ügyfél e-mail-címe.

3.4. Az Ügyféltől kapott információt a Szolgáltató nem adhatja ki. Az információ kiadása nem minősül a kötelezettség megsértésének, ha annak hozzáférhetővé tételére az Orosz Föderáció hatályos jogszabályainak követelményei alapján van szükség.

Záró rendelkezések

4.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen szabályok egyoldalú módosítására. E szabályok módosításai a webhelyen való közzétételüket követően lépnek hatályba.

renderAjax('/site/popup_cookies') */?>

A webhely használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába a következőkben foglaltak szerint.

Felhasználói szerződés
OK
Elutasítás